โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิค) ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาสูบ
โดย อบต.มะเกลือใหม่ ร่วมกับ สสส. สน.๓
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาสูบ
โดย อบต.มะเกลือใหม่ ร่วมกับ สสส. สน.๓
พิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการตนเอง
ปฏิบัติการวันที่ ๑๐ บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ ๑
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการตนเอง
ปฏิบัติการวันที่ ๒ บ้านทุ่งสะแบง หมู่ ๔
นายก อบต.มะเกลือใหม่
นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

Google Calendar Feed

ปฏิทินกิจกรรม
2012-02-01 09:00: Item Title of Your event
: 2012-02-30 20:58

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์

017993
วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน69
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้120
เดือนนี้เดือนนี้248
ทั้งหมดทั้งหมด17993

ประกาศสมัครสอบงานราชการ

รวมลิงค์หน่วยงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง อปท กกต.
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพมาตรฐานการให้บริการ สถ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง 
ถิ่น
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร 
ท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ไทยตำบลกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นม.
รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลางกรมการจัดหางาน

ครอบครัวข่าว 3

ข่าวด่วน

www.krobkruakao.com